Connect with us

Elektrikli Ticari

Mercedes-Benz Türk, Enerji Verimliliği Alanındaki Çalışmaları İle 2021 Yılında Da Fark Yarattı

Tesislerinde 2009 yılında uygulamaya başladığı 5E Modeli ile Mercedes-Benz Türk sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. Oluşturulan söz konusu model ile şirket, uzun vadede hayata geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki artışı hesaplayarak önceden tespit etmenin yanı sıra, bu tüketimlerin kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını da sağlıyor.

Tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin çevreye duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan önemli bir araç olarak tanımlanan 5E Modeli; enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanıyor.

Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştı. Şirket, gerekli yatırımları gerçekleştirmeden önce; ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalar ile iyileştirme gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini belirliyor.

İlklerin merkezi Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 Yaşında!

İlklerin merkezi Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Hoşdere Otobüs Fabrikası, bina otomasyon sistemi ile yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyor

Hoşdere Otobüs Fabrikası, kurulduğu 1995 yılından itibaren bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa kullanan endüstriyel tesislerden biri oldu. Söz konusu sistem ile Hoşdere Otobüs Fabrikası yaklaşık yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan sıcaklık sensörleri ile ortam sıcaklığının izlenerek kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken; ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde, doğalgaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Bu sayede, enerji daha verimli kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler kaynağından engelleniyor. Fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı ve ısı ihtiyacının yaz aylarında yüzde 100’ü, kış aylarında ise yüzde 50’si “Trijenerasyon Tesisi” ile karşılanıyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, üst üste yedi yıl enerji tüketimini düşürdü

2007’den beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, pandemi öncesinde araç başına yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu elde edildi. 2020 gibi pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında da özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde virüs yayılım riskini bertaraf etmek adına tüm havalandırma sistemleri tamamen dış hava kullanılarak çalıştırıldı. Bu nedenle, üretilen araç başına tüketilen spesifik enerjide artışlar göze çarptı. Buna rağmen, ofis ve üretim alanlarında pandemi nedeniyle kullanılmayan bölgelerde enerji tüketilmemesi için yapılan çalışmalar sayesinde, Hoşdere Otobüs Fabrikası 2021 yılında da toplam enerji tüketimini düşürdü ve üst üste yedinci yılda bu trendi devam ettirdi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel çevre ve enerji yönetim planının bir parçası olarak katıldığı “yeşil üretim” konseptinde periyodik toplantılara katılarak ve geliştireceği enerji verimlilik projelerini belirleyerek 2021 yılında önemli bir gelişme kaydetti. Söz konusu program çerçevesinde, 2022’den itibaren belirlenen projeler hayata geçirilmeye başlanacak. Çalışmaların ana yapıtaşlarını; yenilenebilir enerji kullanımı ve üretim verimliliğinin arttırılması ile enerji verimliliğinin pozitif etkilenmesi oluşturacak.

Güneş santrali sayesinde geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salındı

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2021 yılında 132 MWh enerji üretti. Pilot güneş santrali sayesinde, geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salındı ve bu da 1.547 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağladı.

Ayrıca 2021 yılında, “çevre ve enerji” başlıklı bir eğitim hazırlanarak, Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki tüm çalışanların erişimine sunuldu. Çevre ve enerjiye yaklaşımda bilincin artırılmasını hedefleyen eğitim, çalışanlara online olarak verilmeye başlandı.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, ISO-50001 tabanlı “Enerji Yönetim Yazılımı” kurulum faaliyetlerine de başlatıldı. Bu yılın başlarında tamamlanması planlanan proje sayesinde, fabrika genelinde enerji tüketim bilgileri bina ve üretim birimi bazlı olarak raporlanacak. Olağan dışı enerji tüketimlerini algılayarak enerji birimine haber verecek olan sistemin Türkiye’deki ilk uygulamalarından biri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda olacak.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yatırımsız enerji tasarrufu projeleri aralıksız olarak devam ediyor

Her alanda olduğu gibi enerji yönetim modeli ile de sektöre öncülük etmeye devam eden Mercedes Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki yatırımsız enerji tasarrufu projeleri 2021 yılında da devam etti. Potansiyel enerji tasarrufu olabilecek tüm tüketimlerin detaylı bir şekilde incelenmeye devam ettiği fabrikada, bu sayede üretim dışı zamandaki enerji tüketimi düşük seviyelerini koruyor.

Son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi yüzde 65 oranında arttırılan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, söz konusu yatırımlar kapsamında fabrika tesisleri ve binalarında, enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı. Fabrikanın üretim kapasitesi arttırılmasına rağmen, tüm binalardaki altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşma çalışmaları gerçekleştirildi. Facility Management (FM) 4.0 Merkezi Kontrol Odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanmasını sağlayan ısıtma sistemleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı hava ve su sistemleri sayesinde, enerji daha verimli kullanılarak tüketimdeki yükselme kontrol altına alındı. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, anlık bina sıcaklıkları izlenerek havalandırma sistemleri ve diğer ısıtma sistemlerinin tamamı anlık motorlu vanalarla yönetilerek enerji tasarrufu sağlandı.

Tüm bunlara ek olarak; geçen yıl devreye alınan Enerji Yönetim Yazılım Robotu, 2021’de de başarıyla çalışmaya devam etti.  Yazılım robotunun; tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı, analizi ve tüketim verilerini mail ile bilgilendirme gibi fonksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf bir şekilde yönetilebiliyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası sayesinde enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirmenin garanti altına alındığı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başına yüzde 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. Söz konusu oranla birlikte, araç başına tüketimde ve gaz salınım miktarında şimdiye kadar elde edilen en düşük seviye kaydedildi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2021 yılında “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası” DQS denetlemesi de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla gerçekleştirildi. Denetim süresince hali hazırda fabrikadaki uzaktan iletişim yazılımları kullanılırken, fabrikanın güçlü IT altyapısı sayesinde süreç başarı ile tamamlandı. Uzaktan gerçekleştirilen denetimde; doküman, kayıt, performans göstergeleri ve kanıtlar, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde rahat bir şekilde yetkililerle paylaşıldı.

Boyahanelerde kullanılan pnömatik ekipmanlar yerine uygulanabilen kısımlarda elektrikli ekipmanlarla revizyonların yapıldığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, bu sayede en pahalı enerji türü olan basınçlı hava yerine elektrik kullanılarak tasarruf sağlandı.

2021 yılında ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası hol çatısına 6500 kWP gücünde Güneş Enerji Santrali kurulumu için projelendirme ve fizibilite çalışmaları da başlatıldı. Proje hayata geçtiğinde, fabrikanın elektrik tüketiminin büyük bir kısmı yeşil enerji ile karşılanarak CO2 gaz salımı azaltılacak.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kapalı kullanım alanı, 2017-2020 yılları arasında 122.321 m2’den 155.540 m2’ye ulaşarak yüzde 27 oranında büyüdü. 5E Modeli’nin sağladığı yol haritası ışığında, enerji yoğunluğu hesabına göre, 2021 yılı ile birlikte fabrikada toplam 601 MWh elektrik enerjisi, 2335 MWh doğalgaz enerjisi ve 693 t CO2 tasarruf sağlandı.

Continue Reading
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Elektrikli Ticari

PEUGEOT’DAN ÇOK AMAÇLI ELEKTRİKLİ RIFTER

PEUGEOT ürün gamındaki pek çok model gibi, E-RIFTER da elektrikliye geçiş ve verimliliği bir sonraki seviyeye taşıyor. E-RIFTER, farklı kullanım gereksinimlerine ve günlük hayata uyumlu, kullanıcı dostu  olmaya devam ediyor. Maceracı bir karakter için daha da etkileyici bir tasarım sunan PEUGOET E-RIFTER, bağlantılı teknolojilerle sürüşün ve yolculuğun keyfini artırırken, 320 km’ye varan menzil sunan elektrikli motoruyla verimliliği yeni bir seviyeye ulaştırıyor.

PEUGEOT, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli E-RIFTER’ın yeni neslini tanıttı. 2025 yılına kadar elektrikli araç pazarında lider bir marka olmayı hedefleyen PEUGEOT, E-RIFTER dâhil 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araçla Avrupalı üreticiler arasında en geniş elektrikli ürün yelpazesini sunan markalardan biri olarak öncü rol üstleniyor. Yeni E-RIFTER, bu stratejinin bir parçası olarak, 320 km’ye ulaşan elektrikli sürüş menzili ile elektrikliye geçiş açısından güçlenmeye devam ediyor. PEUGEOT’nun bu çok amaçlı, maceracı aracını bu kadar başarılı kılan; konforlu, ferah ve modüler yolcu bölmesi, üst düzey teknolojik donanım, üstün sürüş keyfi ve çekici dış tasarım gibi özellikleri, E-RIFTER’ı daha da ileriye taşıyor.

GÖZ ALICI: Maceracı Bir Tasarım!

Yeni PEUGEOT E-RIFTER, gelişmiş bir tasarıma sahip ve yeni marka imzalarını da gururla taşıyor. Ayrıca güçlü maceracı karakterini destekleyen güçlü, sağlam ve samimi tarzını da korumaya devam ediyor. Yeni PEUGEOT E-RIFTER, müşterilerinin ”Göz alıcılığın birçok şekli var” değerleri ile uyumlu bir şekilde tasarlandı. Bu iyimser ve aktif müşteriler, modern görünümlü, en güncel bağlantılı teknolojilere sahip bir araç arıyorlar. Bunlarla birlikte doğayı önemsey, enerji geçişine katkıda bulunan, optimum konfor için bolca alan sunan bir araç da istiyorlar. Hafta sonu aktivitelerini ve günlük ihtiyaçları karşılayan E-RIFTER Combispace’in niteliklerini önemsiyorlar.

Yeni E-RIFTER, ortada yeni PEUGEOT logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. E-RIFTER’ın iddialı tarzı, yeni Sirkka Yeşil ve Kiama Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı, aracın “outdoor” kullanımına uygun olduğunu vurguluyor.

PEUGEOT i-Cockpit® ile Daha Teknolojik, Daha Modern Ve Çekici Bir İç Mekan!

E-RIFTER, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. E-RIFTER’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

DUYGU: Her Şeyi Yapabilen E-RIFTER!

PEUGEOT E-RIFTER hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve uyarlanabilir iç mekan, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni E-RIFTER, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Üst Seviye Güvenlik İçin Üstün Teknolojiler:

 • Kapsamlı sürüş destek sistemleri yelpazesi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşaretlerini Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Acil Durdurma Güvenlik Freni, hız sınırlayıcı ve Adaptif hız sabitleme sistemi dahil E-RIFTER, 17 sürüş destek sistemiyle donatılıyor.
 • Park yardımı, ön ve arka olmak üzere 12 adet sensöre ek olarak yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasıyla donatılan VisioPark 180° sistemiyle iyileştirildi.

 

Her Zamanki Üstün Kullanım Kolaylığı Ve Pratiklik Özellikleri:

 • Yeni E-RIFTER, Standart-4,40 metre ve Uzun-4,70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu 2 versiyonda üretiliyor. Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip.
 • Bağımsız, katlanabilir koltuklar sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor.
 • Yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan E-RIFTER, iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip.
 • Yüksek taşıma hacmi ile öne çıkan E-RIFTER’ın bataryası, araç zeminin altında yer alıyor. Böylece batarya, aracın iç hacmine etki etmiyor. Bagaj, 5 koltuklu “Standart” versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden, “Long” E-RIFTER’da koltuklar katlandığında, tavan hizasına kadar 4.000 litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Ayrıca versiyona bağlı olarak, 186 litreye kadar bol miktarda saklama alanı da söz konusu. Zemine doğru katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneleri taşınmak daha da kolaylaşıyor.

MÜKEMMEL: Gelişmiş Verimlilik Ve Bağlantı Özellikleri!

Yeni E-RIFTER, hem tamamen elektrikli motor hem de bağlantı açısından en güncel PEUGEOT teknolojileriyle destekleniyor. Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini (135 km/s maksimum hız, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye) korurken menzili 320 km’ye (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi. PEUGEOT E-RIFTER, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor. Aracın üç sürüş farklı sürüş modu bulunuyor. Menzili en üst düzeye çıkarmak için “Eco”, tam güç gereksinimlerinde maksimum performans için “Power” ve “Normal”. Menzili optimize etmek için yeni E-RIFTER, sürüş menzilini optimize etmek üzere rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor. Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Yeni E-RIFTER artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım, verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-RIFTER, altyapı ne olursa olsun 50 kWsa bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kW’a kadar DC şarj imkanı da bulunuyor.

E-RIFTER’ın tahmini şarj süreleri:

 • 100 kW halka açık şarj noktasında: 30 dakika (%0-80 şarj).
 • 11 kW Wallbox’ta: 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj.
 • 7,4 kW Wallbox’ta: 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj.
 • 16A güçlendirilmiş ev tipi prizde: 15 saatte tam şarj.

Büyük merkezi dokunmatik ekran: Yeni E-RIFTER, bağlantılı bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek üzere standart olarak 10 inçlik HD renkli dokunmatik ekranla donatılıyor. Daha da fazla konfor için “OK PEUGEOT” sesli komut sistemi, temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı sağlıyor.

PEUGEOT i-Connect® ve PEUGEOT i-Connect® Advanced bağlantılı bilgi-eğlence sistemleri: PEUGEOT i-Connect®, kablosuz mirror screen özelliği (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde kapsamlı bağlantı özellikleri sunuyor. Teknolojik deneyim, yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon özelliğine sahip, opsiyonel PEUGEOT i-Connect® Advanced ile tamamlanıyor. Sistem güncellemeleri kablosuz olarak gerçekleşiyor.

Bunlara ek olarak; orta konsolda kablosuz şarj sistemi bulunuyor. Ayrıca 2 adet USB-C, 1 adet USB-A ve bir adet 230 V soketi de bulunuyor.

Bağlantılı hizmetler:

Free2move Charge ile PEUGEOT farklı şarj çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor:

 • Evde veya işyerinde, geniş şarj seçeneği (Güçlendirilmiş priz, Wallbox, Akıllı Wallbox, vb.) sayesinde, gerekli elektrik kurulumu ve en iyi şarj çözümünü değerlendirmek üzere teşhis ve nihai kurulum önerilen ortaklar tarafından gerçekleştiriliyor.
 • Ayrıca Free2Move Charge, Avrupa genelinde 350.000’in üzerinde şarj noktasından oluşan bir ağa erişimle halka açık şarj çözümleri sunuyor.

MyPeugeot® akıllı telefon uygulaması, yeni E-RIFTER’a yeni özellikler ve bağlantılı hizmetler ekliyor:

 • Sanal bakım kitapçığı.
 • Akıllı telefon üzerinden uzaktan araç içi navigasyon sistemine rota gönderimi. Navigasyon, sözlü talimatları yerine getirecek şekilde önceden ayarlanıyor. TomTom ile harita güncelleniyor.
 • Yolculukları optimize etmek için olası şarj noktalarını tahmin ederken, varış noktasında olası şarj seviyesini de öngörüyor. MyPEUGEOT, yolculukları planlayarak aracı en uygun zamanlarda ve şarj istasyonlarının uygunluk durumuna göre şarj olanağı sağlıyor. Ayrıca eRoutes uygulaması navigasyon sisteminin yansıtma işlevi üzerinden de bu hizmetten yararlanma olanağı sağlıyor.
 • Aracı uzaktan kilitleme ve kilitleri açma, aydınlatmayı ve kornayı etkinleştirme kolaylığı sağlıyor.
 • Sistem ayrıca en çok boş alana sahip otoparkları önererek park yeri bulma endişesini ortadan kaldırıyor.

Bunlara ek olarak; klima sistemi için ön koşullandırmayı başlatma veya programlama ve bataryanın şarjını uzaktan kontrol etme, planlama, başlatma veya erteleme kolaylığı

Continue Reading

Elektrikli Ticari

Etrak Mühendislik Sivas’ta elektrikli bahçe traktörü üretecek

Etrak Mühendislik, 98 milyon lira yatırımla Sivas’ta kuracağı tesiste elektrikli bahçe traktörleri üretecek.

Sivas’ın Merkez ilçesinde bulunan Demirağ OSB’de kurulacak tesiste yılda 5 bin adet elektrikli bahçe traktörü üretilecek.

Etrak Mühendislik tarafından, Sivas ili, Merkez ilçesi, Demirağ OSB adresinde 16.258 m2’lik kapalı fabrika alanında “Elektrikli Bahçe Traktörleri Üretimi” planlanıyor. Projenin değeri 98 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Proje kapsamında kurulacak olan tesiste yılda 5000 adet Elektrikli Bahçe Traktörleri Üretimi yapılması planlanıyor. Tesiste işletme sürecinde 70 kişinin ayda 25 gün ve yılda 300 gün çalışacağı düşünülüyor.

 

Continue Reading

Elektrikli Ticari

Fransa’da 253 adetlik hidrojenli kamyon anlaşması

Alman sıfır emisyonlu kamyon üreticisi Quantron, Fransız hidrojen üretimi ve dağıtımı uzmanı Mob’Hy ile stratejik bir işbirliğine girdi.İki şirket, 2024-2027 yılları arasında Mob’Hy’nin hidrojen ekosistemlerinde kullanılmak üzere 253 adet hidrojenle çalışan Quantron aracının satın alınmasını öngören bir niyet mektubu imzaladı. Bu ortaklık, Grand Est bölgesindeki hidrojen sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Şirket, müşterileri için araçların yanı sıra hidrojen üretimi ve yakıt ikmali altyapısı da dahil olmak üzere ‘360 derecelik bir ürün ve çözüm ekosistemi’ sunmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca Quantron, yeni iştiraklerle ABD ve İtalya’ya genişleme duyurusunda bulundu ve aynı zamanda Avrupa kıtasında çok sayıda anlaşma imzaladı.

Continue Reading

Popüler