Connect with us

Genel

Groupe Renault’nun 2020 Finansal Sonuçları: Karşıtlıkların Yılı

   2020’nin ikinci yarısında elde edilen sonuçlar, (Grup faaliyet kârının %3,5 olması ve pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı), Grubun toparlanmasının ilk adımını oluşturdu. 2 milyar avroluk tasarruf planı hedeflerinin ilk yıldan itibaren (duyurulan %30’a kıyasla) %60’ının gerçekleştirilmesi ve “Renaulution” stratejik planın yeni ticari politikasının uygulanmaya başlanması bu olumlu tablonun elde edilmesinde önemli katkı sağladı.

Groupe Renault CEO'su Luca de Meo

Groupe Renault CEO’su Luca de Meo

Bununla birlikte, beklenildiği gibi 2020 Mali Yılı büyük ölçüde Covid-19’un etkisi altında kaldı.

 • 2,95 milyon adet olarak gerçekleşen satışlar, %-21,3 düşüş gösterdi (2. yarıda %-6,8).
 • Grup cirosu 43,5 milyar avro ile %-21,7 düşüş gösterdi (sabit dolar kuru ile %-18,21). Grup cirosu yılın ikinci yarısında %-8,9 azaldı.
 • Grubun faaliyet kârı -337 milyon avro (ciro içerisindeki payı %-0,8). Yılın 2. yarısında 866 milyon avro (ciro içerisindeki payı %3,5).
 • Grubun faaliyet geliri -1,999 milyar avro (yılın 2. yarısında +8 milyon avro). Şirketin rekabetçi durumunun iyileştirilmesi için yapılan, yaklaşık bir milyar avro tutarındaki harcamalar (yapılandırma maliyetleri ve değer kaybı) bu tutara dahil edilmiştir.
 • 2019’da 19 milyon avroya kıyasla -8,046 milyar avro net gelir (yılın 2. yarısında -660 milyon avro).
 • Otomotivde ikinci yarıda 1,824 milyar avro pozitif katkının ardından -4,551 milyar avro negatif operasyonel serbest nakit akışı gerçekleşti.
 • Groupe Renault, elektrikli araç segmentinde lider olduğu Avrupa’da CAFE hedeflerine2 ulaştı (binek araçlar ve hafif ticari araçlar).
 • Otomotiv sektörünün tamamını etkileyen elektronik çip arzındaki düşüşten Grup da etkilendi. Grup, bu durumun üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Arz kesintisinin 2. çeyrekte pik yapması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında üretim kaybının telafi edileceğinin varsayıldığı son tahminler, yıl boyunca 100 000 araçlık net risk ortaya koyuyor.
 • “Renaulution” planına uygun olarak Grup, toparlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, planın sunumunda bildirilen 2023 hedeflerini doğruluyor.

Groupe Renault CEO’su Luca de Meo, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Covid-19 etkisinde geçen ilk yarının ardından Grup, yılın ikinci yarısında performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bunda en önemli etken, tüm çalışanların yoğun çabası, sabit giderleri azaltma planımızı başarıyla hızlandırmamız ve fiyatlandırma politikasının iyileştirilmesi oldu. ‘Renaulution’ adlı stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz, kârlılık ve nakit yaratmak. Sağlık krizi ve elektronik parça arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 zorlu bir yıl olacak. Bu zorluklarla hep birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini korumaya çalışacağız.”

 

 

Grup cirosu 43 milyar 474 milyon avro olarak gerçekleşti (%-21,7). Sabit döviz kurunda bu düşüş %-18,2 olacaktı.

 

AVTOVAZ cirosu hariç olmak üzere otomotiv cirosu %-23,0 daralmayla 37 milyar 736 milyon avro oldu.

 

-19,2 puan olarak gerçekleşen hacim etkisi, öncelikli olarak sağlık krizinden ve daha düşük oranda kârlılığı hacmin önüne koyan ticari politikamızdan kaynaklandı.

Ortaklara yapılan satışlar da sağlık krizinden ve Nissan Rogue üretiminin durdurulmasından etkilenerek -5,1 puan düştü.

Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra belirli ölçüde Rus rublesi, -2,8 puanlık negatif döviz kuru etkisine yol açtı.

Daha kararlı bir fiyat politikası ve devalüasyonları azaltmaya yönelik önlemler, 3,9 puan artış gösteren fiyat etkisi sağladı.

ZOE satışlarındaki artış, ürün gamına 1,1 puanlık bir katkı sağladı.

“Diğer” etkiler ise, büyük ölçüde yılın ilk yarısındaki kısıtlama önlemleri nedeniyle yedek parça faaliyetlerinin katkısının düşük olması sonucu -1 puan oldu.

 

Yılın 2. yarısında gerçekleşen gözle görülür artış (cironun %3,5) ile -337 milyon avro olarak gerçekleşen Grup faaliyet kârı, cironun %-0,8’ini oluşturdu (2019’da %4,8).

 

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı -2 milyar 734 milyon avro düşüşle -1 milyar 450 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2019’daki %+2,6’ya kıyasla cironun %-3,8’ini oluşturdu. İkinci yarıda ise 198 milyon avro ile pozitif gerçekleşti (cironun %0,9’u).

Bu değişimi şöyle açıklamak mümkündür:

 • Hacim etkisi, ortaklara yapılan satışlar dahil olmak üzere -2,556 milyar avro negatif etki yarattı.
 • Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, yeni ürünlerin zenginleştirme ve düzenleyici etkisine karşın +172 milyon avro artış gösterdi.
 • Değer kaybı ve amortisman artışının -479 milyon avro negatif etkisi ile Ar-Ge aktifleştirme oranının daha düşük olması hesaba katıldığında, Monozukuri etkisi +36 milyon avro arttı.
 • Kıymetli metallerin fiyatının artmasıyla, hammadde giderleri -131 milyon avro oldu.
 • Yılın 1. yarısında faaliyetlerin düşmesinin yanı sıra, şirketin “2o22” planı kapsamında giderlerini kısıtlama çabası, genel yönetim giderlerinde +172 milyon avro iyileşme sağladı.
 • Türk lirasının üretim giderleri üzerindeki olumlu etkisine karşın para birimleri, ana para birimlerimizdeki değer kaybı sonucu -428 milyon avro negatif etkiye maruz kaldı.

  

2019’da 155 milyon avro olan AVTOVAZ faaliyet kârının katkısı, 141 milyon avro ile AVTOVAZ’ın Covid-19 ortamındaki esnekliğini ortaya koydu.

 

Satış Finansmanı, 2019 yılında Grubun faaliyet kârına 1,223 milyar avro katkı sağlarken, 2020’de bu katkı 1,007 milyar avro oldu. Bu düşüşün nedeni, yeni finansmanın %-17 düşmesi ve risk maliyetinin ortalama performans gösteren varlıkların geçen yıl %0,42’sini oluştururken bu yıl %0,75’ini oluşturmasından kaynaklanan faaliyetlerdeki azalma oldu.

2020 yılında Mobilite Hizmetleri’nin Grubun faaliyet kârına katkısı -35 milyon avro oldu.

 

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri, yeniden yapılandırma giderleri ve değer kaybının önemli ölçüde daha yüksek olması nedeniyle (2019’da -557 milyon avro) -1,662 milyar avro olarak gerçekleşti.

 

Grubun faaliyet geliri, rekabetçiliğin artırılmasından kaynaklanan giderlerdeki ciddi artış hesaba katıldığında, 2019’da 2,105 milyar avro olurken, 2020’de -1,999 milyar avro olarak gerçekleşti.

 

Net finansal gelir ve giderler, ortalama borçluluk düzeyinin daha yüksek olması nedeniyle, 2019’da -442 milyon avro olurken, 2020’de -482 milyon avro olarak gerçekleşti.

 

İştirak şirketlerinin katkısı, 2019’da -190 milyon avro olurken, 2020’de -5,145 milyar avro olarak gerçekleşti. Nissan -4,970 milyar avro ile negatif katkı sağlarken, diğer iştirak şirketlerinin katkısı -175 milyon avro oldu.

 

2019 yılında -1,454 milyar avro olan güncel vergiler ve ertelenmiş vergiler, 2020 yılında -420 milyon avro olarak gerçekleşti.

 

Net gelir -8,046 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, net gelirde Grubun payı toplam -8,008 milyar avro oldu (hisse başına düşen rakam 2019’da 0,52 avro olurken, 2020’de bu değer -29,51 avro seviyesinde gerçekleşti).

 

AVTOVAZ dahil olmak üzere otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -4,551 milyar avro ile negatif oldu. Burada faaliyet kârındaki düşüşün yanı sıra, işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının ardından RCI’dan kâr payı alınmaması etkili oldu. Tek başına yılın ikinci yarısında serbest nakit akışı, yılın ilk yarısındaki değişim dengelenmeden yatırım yönetimi ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim sonucu +1,824 milyar avro artış gösterdi.

 

Otomotiv net nakit durumu, 31 Aralık 2019’da 1,734 milyar avro ile pozitif olurken, 31 Aralık 2020’de -3,579 milyar avro ile negatif olarak gerçekleşti.

 

31 Aralık 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri +16,4 milyar avro likidite rezervi içerdi.

 

31 Aralık 2020 itibariyle toplam stok (bağımsız satıcılar dahil) 100.000 adetten (%-19) fazla düşüş göstererek 486,000 araç oldu. 2019 Aralık ayı sonunda 68 satış günü olan bu rakam, 2020 Aralık ayı sonunda 61 satış günü olarak gerçekleşti.

 

Yönetim kurulu, 23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında 2020 için temettü ödemesi yapılmamasını teklif edecek.

 

GENEL GÖRÜNÜM

Groupe Renault, “Renaulution” stratejik planında belirtilen 2023 hedeflerini doğruladı:

 • 2023 yılına kadar Grubun faaliyet kârının %3 artırılması,
 • Kümülatif otomotiv operasyonel serbest nakit akışının(2021-23) yaklaşık 3 milyar avro düzeyine getirilmesi,
 • Yatırımların (Ar-Ge ve sermaye giderleri), cironun yaklaşık %8’ine getirilmesi.

 

GROUPE RENAULT KONSOLİDE SONUÇLARI

 

 

Milyon avro 2020 2019 Değişim
Grup cirosu 43.474 55.537 -12.063
Faaliyet kârı

 Ciro içerisindeki %

-337

-%0,8

2.662

%4,8

-2.999

-5,6 puan

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri -1.662 -557 -1.105
Faaliyet geliri -1.999 2.105 -4.104
Finansal gelir -482 -442 -40
       
İştirak şirketlerinin katkısı -5.145 -190 -4.955
Şirket: NISSAN -4.970 242 -5.212
       
Güncel ve ertelenmiş vergiler -420 -1.454 1.034
Net gelir -8.046 19 -8.065
Net gelir, Grubun payı -8.008 -141 -7.867
Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -4.551 153 -4.704

 

Ek Bilgiler

31 Aralık 2020 itibarıyla Groupe Renault konsolide mali tablosu ve Renault SA şirket muhasebe hesapları, Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2021’de onaylanmıştır.

Grubun yasal denetçileri, bu mali tablonun denetimini yapmış olup, rapor yakında yayınlanacaktır.

2020 yılı sonuçlarının tam analizini içeren mali rapor, www.group.renault.com web sitesinin “Finance” bölümünde mevcuttur.

 

Continue Reading
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel

PEUGEOT 2023 GLOBAL SATIŞ SONUÇLARINI AÇIKLADI! PEUGEOT AVRUPA’NIN ELEKTRİKLİ B SEGMENTİ LİDERİ!

AVRUPA’DA SATILAN 100 PEUGEOT’DAN 18’İ ENERJİSİNİ ELEKTRİKTEN ALDI!

 

Otomotiv dünyasının teknolojiyle sportif sürüşü bir arada sunan markası PEUGEOT, 2023 yılını güçlü bir büyümeyle geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 124 bin 268 adetlik satışa ulaşan şirketin elektrikli araç satışları Avrupa’da yüzde 18’lik paya ulaştı. Konu hakkında değerlendirme yapan PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “Son derece rekabetçi bir 2023 ortamında, satışlarda yüzde 6’lık bir artış ve uluslararası hacimde yaklaşık 1 puanlık büyüme açıklamaktan gurur duyuyorum. PEUGEOT markası, Avrupa’da elektrikli B segmentinde E-208 ve E-2008 olmak üzere iki modeliyle liderliğini sürdürüyor ve elektrikli ticari araçlarda birinci sırada yer alıyor” dedi.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından PEUGEOT, üstün teknolojiye sahip yenilikçi modelleriyle büyümeye devam ediyor. Sektörün geleceğine yatırım yapan şirket, 2023 yılı global satış sonuçlarını açıkladı. 2023’te, bir önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 6 artıran PEUGEOT, yılı 1 milyon 124 bin 268 adetle geride bıraktı. Şirketin küresel satışlarının yüzde 28,2’sini oluşturan AB29’un dışında da güçlü büyümesi devam ederken PEUGEOT, 17 ülkede son 15 yılın en yüksek pazar payına ulaştı.

Avrupa’da elektrikli B segmentinin lideri PEUGEOT!

Yeni nesil elektrikli araçlarıyla yer aldığı segmentleri domine eden PEUGEOT, AB29 bölgesindeki toplam satışlarının yüzde 18’ini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Markanın güçlü satış verilerini değerlendiren PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “Son derece rekabetçi bir 2023 ortamında, satışlarda yüzde 6’lık bir artış ve uluslararası hacimde yaklaşık 1 puanlık büyüme açıklamaktan gurur duyuyorum. PEUGEOT markası, Avrupa’da elektrikli B segmentinde E-208 ve E-2008 olmak üzere iki modeliyle liderliğini sürdürüyor ve elektrikli ticari araçlarda birinci sırada yer alıyor” dedi.

PEUGEOT, 2023 yılında genişletilmiş Avrupa bölgesinde 811 bin 722 adetlik satış ve yüzde 5’lik pazar payı elde etti. Markanın E-208 modeli, 2023 yılını AB29’da elektrikli B-hatchback segmentinin lideri olarak tamamladı. PEUGEOT ise geçtiğimiz yıl hem elektrikli B segmentinin hem de hafif ticari araç segmentinin ilk basamağında yer aldı. Güçlü bir büyümeye imza atan marka, Ortadoğu ve Afrika’da 135 bin 65 adetlik satışa ulaştı. Bölgedeki 21 ülkede pazar payını artıran PEUGEOT, Türkiye’de ulaştığı yüzde 6,4’lük pazar payı ile ilk 10 arasında en hızlı büyüyen marka olarak öne çıktı. Latin Amerika pazarını 2023 yılında 103 bin 660 adetlik satışla kapatan PEUGEOT, Hindistan-Asya Pasifik-Çin bölgelerinde 60 bin 597, Kuzey Amerika’da ise 13 bin 224 adetlik satışla büyümesini sürdürdü.

PEUGEOT 408’in en fazla satıldığı ülke Türkiye oldu!

2023’ü PEUGEOT 208 ile B segmentinde podyumda tamamlayan marka, E-208 ile de elektrikli B segmentinin zirvesinde yer aldı. PEUGEOT 2008 ve E-2008 ise B-SUV ve elektrikli B-SUV segmentlerinde ilk 3’te yer aldı. Markanın en yeni oyuncularından PEUGEOT 408 de, küresel anlamda ulaştığı 55 bin 962 adetlik satışla güçlü bir performans ortaya koydu. Türkiye, 9 bin 729 adetle PEUGEOT 408’in dünyada en fazla satıldığı ülke olarak dikkat çekti. Markanın hafif ticari araç pazarındaki iddialı oyuncuları PEUGEOT Partner ve Rifter da, 2023 yılına ulaştıkları 121 bin 560 adetlik satışla kompakt van segmentinin liderliğini elinde tuttu. 2023’te güçlü bir performans ortaya koyarak büyüme hamlesini sürdüren PEUGEOT’nun en fazla tercih edildiği pazarlar ise sırasıyla şöyle: Fransa (305 bin 295 adet), İtalya (91 bin 319 adet), İngiltere (88 bin 467 adet), Türkiye (78 bin 632 adet), İspanya, Almanya, Arjantin, Benelüks, Çin ve Brezilya.

Continue Reading

Genel

Škoda Octavia ve Fabia “En İyi Otomobil“ Ödüllerinin Sahibi oldu

Škoda Octavia ve Fabia modelleri, yeni yılda da başarılara imza atmaya devam ediyor. Fabia ve Octavia, Alman otomotiv dergisi ‘auto motor und sport’ tarafından 48. kez gerçekleştirilen ödüllerde öne çıkan modeller oldu. Škoda’nın bu iki modeli 92 bin 798 okuyucunun katılımıyla Best Cars 2024’te kendi kategorilerinin birincisi oldular ve “En İyi Otomobil“ seçildiler. 13 kategoride rekor sayıda 455 adet araç değerlendirildi.

Octavia etkileyici galibiyet serisini devam ettirerek sınıfında 11. kez üst üste ve toplamda 12. kez En İyi Otomobil ödülünü kazandı. Fabia ise, 2008 ve 2023 yıllarındaki kazandığı ödüllerin ardından üçüncü kez segmentinde ilk sırada seçilmeyi başardı.

Škoda Octavia 28 rakibini geride bıraktı

Bu yılki auto motor und sport Okuyucu Ödülleri’nde oyların yüzde 15,5’ini Kompakt Sınıf İthal Araç kategorisinde Škoda Octavia elde etti. Bir kez daha okuyucuların beğenisi toplayan Octavia, 28 rakip modele üstünlük sağlayarak En İyi Otomobil seçildi. Markanın en çok satan modeli, geçtiğimiz günlerde yenilenerek iddiasını daha da artırdı. Yeni özelliklere ve tasarım detaylarına sahip Octavia, Temmuz ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Škoda Fabia da ilk sırada yer aldı

Dördüncü nesil Škoda Fabia modeli de, markaya yeni ödüller getirdi. Geçen yıl olduğu gibi segmentinde ilk sırayı alarak unvanını koruyan Fabia, okuyucuların oylarının yüzde 16’sını elde ederek, 19 rakibinin önünde ilk sırada yer aldı. Böylece 2008 ve 2023’teki başarılarının ardından performansı, yüksek verimliliği, sportifliği ve pratikliği bir araya getiren Fabia’nın segmentindeki başarısı devam etti.

Continue Reading

Genel

PEUGEOT, I-COCKPIT®’TE CHATGPT İLE YAPAY ZEKAYI KULLANIMA SUNUYOR!

PEUGEOT, CHATGPT İLE I-COCKPIT®’E YAPAY ZEKAYI ENTEGRE EDİYOR!

Yenilikçi teknolojilere sahip göz alıcı modelleri ile çağın ötesinde bir ürün gamı sunan PEUGEOT, ChatGPT yapay zekayı hizmet olarak müşterileriyle entegre eden ilk otomobil üreticilerinden biri oldu. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan ikonik i-Cockpit®’e entegre edilen ve sesli asistan “OK PEUGEOT” komutu üzerinden etkinleştirilen ChatGPT, her türlü soruyu yanıtlayabilirken benzersiz bir hizmet ve deneyim sunuyor. Böylece “Göz Alıcı” yönleri ile PEUGEOT, müşterilerine yeni bir interaktif deneyim sunuyor. “Duygu” yönünü yansıtan marka, PEUGEOT i-Cockpit®’te sunduğu ChatGPT ile sürüş keyfini artırıyor ve yeni bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte PEUGEOT, ChatGPT’yi binek araçlarında uygulayan ilk üreticilerden biri olarak “Mükemmellik” temasıyla öne çıkıyor.

Müşterilerine her zamankinden fazla yenilikçi ve teknolojik çözümler sunan PEUGEOT, en güncel modellerinde günümüzün en güncel teknolojileri arasında olan üretken yapay zeka ChatGPT’yi sunuyor. Günümüzde pek çok alanda kullanılan ve “Chat Generative Pre-trained Transformer” ifadesinin kısaltması olan üretken yapay zeka ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen en ileri teknoloji. Bu teknoloji, kullanıcılarına gelişmiş, doğru ve özlü yanıtlar sunmak üzere büyük bir veri havuzundan yararlanıyor. PEUGEOT’nun yeni nesil i-Cockpit®’inde dokunmatik ekranına entegre edilen kullanıcı dostu yapay zeka, entegre sesli asistan üzerinden çok yalın ve doğal bir şekilde kullanıma sunuluyor.

“OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak yeterli oluyor

ChatGPT’yi devreye almak için sadece “OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak ve sesli bir talepte bulunmak yeterli oluyor. Kullanıcılarla sohbete katılabilen ChatGPT, basit olanlardan karmaşık olanlara kadar pek çok düzeyde farklı soruya yanıt verme becerisine sahip. Örneğin kullanıcı bir şehre vardığında ChatGPT’den hangi anıtları ziyaret edebileceğini belirtmesini ve bu yerlerin tarihini anlatmasını isteyebiliyor. Ayrıca bu bilgilerin ardından otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıyı bahsi geçen noktaya yönlendirmesi de mümkün oluyor. ChatGPT soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Kullanıcı, uzun yolculuklarda çocukların sıkılması durumunda ChatGPT’den çoçukların ilgi alanları ile ilgili bir test düzenlemesini isteyebiliyor. Yapay zeka sadece birkaç saniye içinde saatlerce sürecek eğlence sunabiliyor.

Yeni bir deneyimin kapıları açılıyor

PEUGEOT, ChatGPT yapay zekayı otomobillerine entegre ederek sesli asistan deneyimini geliştiriyor ve onu daha etkileşimli, akıcı ve sezgisel hale getiriyor. PEUGEOT, bağlantılı navigasyonla donatılan tüm yeni nesil modellerinin i-Cockpit®’inde ChatGPT’yi kullanıma sunuyor. Uygun modeller ise: Yeni 208, Yeni 2008, Yeni 308, Yeni 308SW, Yeni 408, Yeni 508, Yeni 508 SW, Yeni E-3008, Yeni E-RIFTER, Yeni E-TRAVELLER, Yeni E-Partner, Yeni E-Expert ve yakında Yeni E-5008.

Ülke ve bölgeye bağlı olarak uygun modellere sahip tüm PEUGEOT müşterileri, ChatGPT’yi PEUGEOT Service Store üzerinden etkinleştirebiliyor. Sadece birkaç gün içinde, ilk aşamada sistemin sunulduğu Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’deki PEUGEOT müşterilerinin yüzde 50’sinden fazlası araçlarındaki üretken yapay zekaya abone olarak bu pilot uygulamaya katıldı. Bu başarıdan güç alan PEUGEOT, kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek müşteri sayısını 6 ay boyunca iki katına çıkarmaya karar verdi (5.000 kullanıcıdan 10.000’e çıktı). PEUGEOT, bu aşamanın ardından ChatGPT’yi kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak uygun bağlantılı araca sahip tüm müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.

Continue Reading

Popüler